Miesięczne archiwum: Czerwiec 2014

60 OGÓLNOPOLSKI NOCNY RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI – SAMSONÓW 2014

14-15 czerwca 2014 roku odbył się  jubileuszowy 60 Ogólnopolski Nocny Górski Rajd Świętokrzyski zorganizowany przez Oddział Miejski PTTK w Radomiu. Jest to najstarszy (i jedyny nocny) Rajd w Polsce. Tym razem metą Rajdy był Samsonów. Klub Turystyki Motorowej (jak co roku) zorganizował trasę motorową. W imprezie(trasa motorowa) brało udział 14 pojazdów (35 osób , w tym 2-letnia Kinga Lisowska i 3- letni Franio Lisowski!) z 8 klubów turystyki – KTM „Klakson” Chełm, KTM” Krak” Kraków, KTM „Ursus” Warszawa, DKTM „Dąbrowa Górnicza”, KTM „Gołoborze” Kielce, KTM „Wicher” Radom, TKG Kielce, PTTK Piekary Śląskie. Trasa imprezy  wiodła przez poszczególne miejsca związane z historią Gór Świętokrzyskich w rejonie Zagnańska;  ruiny huty „Józef”, pomnik i kamienny drogowskaz w Samsonowie,geologiczny rezerwat Zachełmie ze śladami tetropoda, dąb „Bartek”, mur oporowy i pozostałości hutniczego zakładu wielkopiecowego w Bobrzy. Po przejechaniu  trasy 8 załóg uczestniczyło w rozwiązywaniu testu krajoznawczo – historycznego,  kilku pytań z przepisów kodeksu drogowego oraz brało udział w konkurencjach rekreacyjno- sportowych . W wyniku sumy otrzymanych punktów zwycięzcą konkursu została załoga Agnieszka Jaroszyńska, Tadeusz Otap z KTM „Klakson” Chełm , II m-ce zajął zespół  Barbara i Marcin Lisowscy, Iwona Baran z TKG Kielce , III m-ce załoga Lidia i Jan Popiel z KTM „Krak” Kraków. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pięknymi pucharami i dyplomami. Poza tym członek naszego klubu, kol. Janusz Popielarski, otrzymał nagrodę dla najstarszego uczestnika Rajdu (83 lata!). Kierownictwo trasy motorowej stanowili Janusz Szczepaniak (komandor), Andrzej Jarosz (wicekomandor), Andrzej Pajda (sędzia), Sekretariat obsługiwały Krystyna Szczepaniak i Maryla Staniewska. Impreza bardzo udana (przynajmniej trasa motorowa). Do zobaczenia za rok na imprezie ogólnopolskiej ale prawdopodobnie w zmienionej formule!