Miesięczne archiwum: Czerwiec 2015

61 OGÓLNOPOLSKI NOCNY RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI „BRZEŚCIE 2015”

13/14 czerwca 2015 odbył się 61 Ogólnopolski Nocny Rajd Świętokrzyski „Brzeście 2015”. Jak corocznie jedną z tras Rajdu była trasa motorowa zorganizowana przez Klub Turystyki Motorowej „Wicher”pod kierownictwem kol. Janusza Szczepaniaka(komandor Rajdu) i kol. Andrzeja Pajdy (sędzia główny Rajdu). W Rajdzie wzięło udział 27 osób z kilku klubów motorowych z kraju:KTM ” Ursus” Warszawa, KTM „Klakson” Chełm, KTM „Gołoborze” Kielce, DKM Dąbrowa Górnicza, KTM „Wicher” Radom oraz jedna załoga niezrzeszona. Uczestniczyło w imprezie 10 pojazdów. Start Rajdu nastąpił przy altanie turystycznej w miejscowości Brzeście k. Bliżyna. Trasa wiodła przez Brzask( pomnik ku czci pomordowanych przez hitlerowców w 1940roku),Bliżyn(kościółek św. Zofii, pomnik Jagiełły,pałacyk Platera, zalew bliżyński), kościół św. Rocha w Mroczkowie, kościół sw. Katarzyny i św. Jacka w Odrowążu. Metą imprezy była Czarniecka Góra przy Ośrodku Wypoczynkowym „WAKO”. Tam 9 załóg ,które zgłosiło się do udziału w konkursach, rozwiązywało testy-pytania, odpowiadało na pytania quizowe miasto- województwo i brało udział w konkurencjach rekreacyjnych. Pytania testowe i quiz zaliczane były do punktacji rajdowej i tym samym Rajd wygrała załoga niezrzeszona Małgorzata i Krzysztof Pawłowscy, II m-ce zajęła załoga Maria Staniewska i Zdzisław Galas a III-cie Grażyna i Waldemar Kasprowiczowie. Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i pięknymi pucharami. Konkurencje rekreacyjne (strzelanie z wiatrówki, rzuty do tarczy-dart i rzuty piłką do kosza) wygrała załoga Anna Górecka i Andrzej Mikołajczyk KTM „Ursus” W-wa przed załogą Maria Staniewska, Zdzisław Galas, III m-ce zajęła załoga Ferdynand Biś , Andrzej Guska z KTM „Gołoborze” Kielce. Oprócz dyplomów zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i książkowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne prezenty w postaci materiałów turystycznych, dyplomy za udział w imprezie, znaczki rajdowe , pieczątkę i wlepki z imprezy.Po ogłoszeniu wyników, rozdaniu nagród i dyplomów nastąpiła wspólna zabawa a piękna pogoda była naszym sprzymierzeńcem.Trzeba nadmienić ze po raz pierwszy od wielu lat(w latach 70-tych klub organizował takie imprezy) impreza była prawie w całości organizowana przez Klub TM „Wicher”, Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom i zapraszają za rok! Zdjęcia GALERIA.