Miesięczne archiwum: Czerwiec 2017

55-lecie KTM”Wicher” i 63 Ogólnopolski Rajd Świętokrzyski 02-04.06.17r

W dniach  02.06-04.06.2017r.odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 55-lecia istnienia Klubu Turystyki Motorowej „Wicher” przy  OM PTTK Radom. Tym razem uroczystości  połączone były z  63 Ogólnopolskim  Nocnym Rajdem Świętokrzyskim organizowany przez  Zarząd  Oddziału w Radomiu i odbyły się w Świętej Katarzynie u podnóża Łysicy. W uroczystościach( i w Rajdzie ) udział wzięli członkowie Komisji  Turystyki Motorowej ZG PTTK  z wiceprezesem Zarządu KTM kol. Janem  Popielem na czele( obecni byli również sekretarz  Zarządu-Andrzej Mikołajczyk i członek Zarządu –Andrzej Guska) oraz członkowie Klubu KTM „Wicher”.Na początku głos zabrał prezes klubu kol. Janusz Szczepaniak, który w krótkim wystąpieniu  przedstawił historię KTM „Wicher” Nasz Klub  został wyróżniony za długoletnią działalność  pucharem, dyplomem i  listem pochwalnym przez  Zarząd KTM, pucharami i dyplomami od DKTM Dąbrowa Górnicza, KTM Gołoborze, okolicznościowa plakietą od KTM „Klakson” Chełm oraz upominkami (w postaci folderów )od nowo powstałego Klubu z Ostrowca Św. Indywidualnie za aktywny udział w propagowaniu turystyki wyróżniono  dyplomami  Zarządu Oddziału następujące załogi: G,W.Kasprowicz, A.J. Stachowicz, M.G Pawłowscy, M.Staniewska, G. Kazała, H.Szczepanik. Odznaczenie 25-lecia PTTK otrzymał kol. Zdzisław Galas, natomiast  odznaczenia 50-lecia PTTK otrzymali kol. Janusz Popielarski  i pośmiertnie kol.Wiesław  Majka (na wniosek rodziny).Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale 55-lecia Klubu a chętni pamiątkowe plakiety.  Załogi otrzymały również  bardzo ładnie opracowane foldery,mapy, płyty CD  którego sponsorem  była dyrekcja Nadleśnictwa Lasów  Państwowych w Radomiu . Wielkie podziękowania!!Potem odbyła się wspólna zabawa, która trwała do białego rana. Drugi dzień  był dniem rajdowym , który poprowadził przewodnik świętokrzyski kol. Krzysztof Kucharski. Trasa wiodła przez zabytki Świętej Katarzyny łącznie z wejściem na Łysicę. W porze popołudniowej odbyły się konkurencję rekreacyjne związane z rajdem. Zwycięzcą rajdu okazała się załoga Małgorzata i Krzysztof Pawłowscy, poza tym puchar dla najstarszego uczestnika  imprezy otrzymał Janusz Popielarski  a puchar dla załogi z najdalszej  miejscowości  otrzymała  załoga KTM „Ursus”.  Wszyscy otrzymali potwierdzenia uczestnictwa w imprezie  oraz wlepki  rajdowe i jubileuszowe. Wspólne ognisko zakończyło bardzo udaną imprezę, której towarzyszyła piękna pogoda.Komandorem imprezy był kol. Janusz Szczepaniak, wicekomandorem kol. Andrzej Pajda, sekretariat obsługiwała kol. Krystyna Szczepaniak Do zobaczenia za rok! Zdjęcia  GALERIA.