64 Ogólnopolski Górski Nocny Rajd Świętokrzyski- Mostki 2018

W dniach 09-10.06.2018 odbył się w miejscowości Mostki 64 Ogólnopolski Górski Nocny Rajd Świętokrzyski. Trasa motorowa tegoż Rajdu miała start i metę w miejscowości Wielka Wieś k. Wąchocka przy gospodarstwie agroturystycznym „Sabatówka”. Po powitaniach uczestników (z członkami Zarządu KTM ZG na czele),kierownictwo Rajdu uhonorowało najstarszego uczestnika Rajdu , kol. Janusza Popielarskiego(rocznik 1931!- 51 lat w PTTK), medalem 100-lecia Polskiej Niepodległości- Droga do Wolności z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego Trzeba zaznaczyć ,że kol. Janusz Popielarski jest cały czas (wraz z żoną Anną) aktywnym turystą motorowym uczestniczącym w imprezach klubowych i wspomagających planowanie tych imprez .Następne wszyscy uczestniczący w Rajdzie uczestnicy wyruszyli w trasę zaczynając od opactwa cystersów ściślej od muzeum mieszczącym się w murach klasztoru. Mieści się od 1991 r, utworzone ze zbiorów ofiarowanych klasztorowi przez regionalistę-kolekcjonera ks. Walentego Ślusarczyka (1904-1981). Znaczną część ekspozycji stanowią pamiątki związane z powstaniem styczniowym, a wśród nich sztandary powstańcze, broń biała i palna, elementy ubioru i wyposażenia powstańców, torby, pasy, ładownice, dokumenty podpisane przez przywódców powstańczych – Traugutta, Langiewicza, Czachowskiego, Hauke-Bosaka. Są również eksponaty związane z represjami po upadku powstania, pamiątki po więźniach i zesłańcach, kajdany, łańcuchy, elementy ubioru katorżników, wyroby zesłańców i przedmioty ich osobistego użytku. Poczesne miejsce w tej kolekcji zajmuje biżuteria patriotyczna pochodząca z poprzedzającego wybuch powstania styczniowego okresu żałoby narodowej oraz z czasu bezpośrednio po upadku powstania. Następnie udaliśmy się do zabytkowego kościółka p.w św.Idziego w Tarczku k. Bodzentyna. Ks. Radosław Sobałkowski, proboszcz parafii , w bardzo ciekawy i przystępny sposób przedstawił nam historię kościoła i miejscowości Tarczek. Kolejnym punktem trasy były ruiny zamku w Bodzentynie. O zamku i historii Bodzentyna opowiedział nam jeden z uczestników Rajdu kol. Krzysztof Kucharski, będący przewodnikiem świętokrzyskim. Przez Suchedniów i Mostki ,gdzie znajdowała się biuro całego Rajdu wróciliśmy do bazy w Sabatówce . Cała trasa wynosiła ok.60 km .Potem odbył się konkurs „Znaszli ten kraj” polegający na odgadnięciu ze zdjęć znanych miejscowości w Polsce i przyporządkowaniu miast do danego województwa . W konkursie brało udział 8 załóg. Zwyciężyła załoga M. i K. Pawłowscy z klubu KTM”Wicher” Radom , II m-ce- M.Sosnowska, K.Kucharski PTTK Ostrowiec Św., III m-ce – P.Targowski, T.Bielecki DKTM Dąbrowa Górnicza .Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa w imprezie oraz gadżety i foldery związane z trasą Rajdu. W imprezie uczestniczyło 26 osób z 6-ciu klubów (Radom- 2 kluby, Kraków, Dąbrowa Górn, Kielce, Ostrowiec Św. – 12 pojazdów). Prezes Zarządu kol. Jan Popiel uhonorował poza tym kol. Andrzeja Guskę złotą odznaką organizatora imprez motorowych . Kol. Roman Snopkowski –KTM „Krak”, kol. Anna Stachowicz, kol. Jerzy Stachowicz, kol. Andrzej Pajda wszyscy z KTM „Wicher” otrzymali duże złote Odznaki MOT .Organizatorem trasy motorowej był KTM „Wicher” a komandorem Rajdu kol. Janusz Szczepaniak. Potem zasiedliśmy do imprezy integracyjnej (kolacja, wspólne śpiewanie, zabawa ) Rano (po noclegu) rozjechaliśmy się do domów . Do zobaczenia za rok!! Zdjęcia GALERIA l