59 OGÓLNOPOLSKI NOCNY GÓRSKI RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI-15/16.06.13r-trasa motorowa