60 OGÓLNOPOLSKI NOCNY RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI – SAMSONÓW 2014