X OGÓLNOPOLSKI RAJD „WOKÓŁ PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ” 4-5.07.15r.