XII Ogólnopolski Zlot „Wokół Pustyni Błędowskiej” – 30.06-01.07.18r