O nas

 

Klub Turystyki Motorowej "WICHER" istnieje od 1962r. Jest jednym z wielu klubów istniejących w całej Polsce (ok. 30- tu). Jednostką nadrzędną jest  Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK. Przewodniczacym Komisji jest kol.Andrzej Kuligowski z Gdańska. Komisja posiada stronę internetową (www.ktmzg.pttk.pl) na której umieszczane są wszelkie informacje dotyczące działalności klubów turystyki motorowej z całego kraju.

 

Obecnie klub KTM "WICHER" liczy 19 członków (w tym 10 Przodowników Turystyki Motorowej) – stan na 01.02.2013r.
Głównym celem działalności klubu jest popularyzowanie turystyki motorowej, poznawanie pięknych zakątków naszego regionu, kraju a także krajów sąsiedzkich (i nie tylko), zwiedzanie Parków Narodowych, zabytków UNESCO, muzeów, skansenów, branie udziału w imprezach turystycznych, rajdach klubowych, regionalnych, ogólnopolskich, centralnych w zorganizowanej formie. Imprezy te integrują środowisko turystyczne i dają mżliwość przyjemnego i pożytecznego spędzenia czasu.

 

lwow_big skanuj0005 wilno
Lwów 2005 Praga 2006 Wilno 2007

 

Każda impreza motorowa ma opracowany regulamin oraz wykonaną przez organizatora tzw, wlepkę potwierdzającą udział w imprezie. Imprezy klubowe organizują członkowie klubu. Są to imprezy cykliczne i tematyczne ("Powitanie wiosny", "Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej", "Impreza Terenowa", "Nocny Rajd Świętokrzyski", "Poznajemy Parki Narodowe", "Piękna Nasza Polska Cała", "Grzybobranie", "Bursztynowym Szlakiem", "Uroki Jesieni" i.t.p).

 

opactwo_klasztor rajd_nocny_rejow jezioro_wigry
klasztor Opactwo rajd nocny Rejów 2007 Jezioro Wigry 2007

 

Imprezy finansowane są z własnych środków . Środkami transportu są prywatne pojazdy klubowiczów. W imprezach oprócz członków klubu mogą brać udział również osoby niezrzeszone zainteresowane turystyką motorową i krajoznawstwem tzw. sympatycy.
Podczas imprez i rajdów odbywają się różnego rodzaju konkurencje rekreacyjne, samochodowe próby sprawnościowe oraz testy (pytania) dotyczące tematu danej imprezy (udział w tych konkursach nie jest obowiązkowy). Ma to na celu wyłonienie zwycięzców imprezy nagradzanych dyplomami a niekiedy drobnymi upominkami. Imprezy kończą się zwykle przy grillu lub ognisku.
Jednym z celów uprawiania turystyki kwalifikowanej jest zdobywanie odznak. Główną odznaką w turystyce motorowej jest odznaka MOT ( Motorowa Odznaka Turystyczna).
Jest to odznaka 7-mio stopniowa. Podstawą do zdobycia odznaki jest prowadzenie książeczki wycieczkowej i potwierdzeń w niej odpowiednich obiektów (regulamin zamieszczony jest w książeczkach). Nad potwierdzeniami czuwają Terenowe Oddziały Weryfikacyjne. Można również zdobywać inne odznaki turystyczne regionalne i ogólnopolskie (n.p Odznaka Krajoznawcza Polski). Zdobywanie odznak jest dla Klubu o tyle ważne, iż jest prowadzone współzawodnictwo pomiędzy Klubami Motorowymi z całej Polski. Jest opracowany regulamin współzawodnictwa nad prawidłowością którego czuwa specjalna Komisja Weryfikacyjna przy Zarządzie Głównym KTM. Raz w roku odbywa się Centralny Zlot (co drugi rok też rajd) Przodowników Turystyki Motorowej, gdzie ogłaszane są wyniki współzawodnictwa. Kluby są nagradzane pucharami i dyplomami. Centralne Zloty są to wspaniałe 3-dniowe imprezy z noclegami wyżywieniem, wycieczkami po regionie i wspólną zabawą. Zloty Centralne odbywają się co roku w innym miejscu (w 2008r w miejscowości Rytebłota k. Brodnicy).
Imprezy są otwarte i każdy kto ma rekomendacje klubu motorowego, może być uczestnikiem takiego zlotu (jest to impreza płatna indywidualnie).
 

kamienczyk chelm ryteblota
Kamieńczyk 2005 Chełm 2004 Rytebłota 2008

 

KTM "WICHER" jest jedynym w swoim rodzaju Klubem Motorowym w kraju. Od wielu lat w każdy czwartek w godz. 18.00 – 19.00 (oprócz wakacji ) odbywają się spotkania członków Klubu. Na spotkaniach ustalane są plany działania Klubu. Odbywają się dyskusje na różne tematy. Obecność na tych spotkaniach nie jest obowiązkowa aczkolwiek mile widziana. W tym czasie można uzyskać wszelkie informacje na temat Klubu i jego działalności.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY PTTK PRZY UL. TRAUGUTTA 46/48 W RADOMIU W KAŻDY CZWARTEK W GODZ. 18.00-19.00