Historia Klubu

12 IV 1933 r. Oddział PTK w Radomiu powołał Sekcję Samochodową, a w 1957 r. Zarząd Oddziału PTTK utworzył Komisję Turystyki Motorowej.
Grupa zapaleńców, turystów motorowych, szczęśliwych posiadaczy różnych popularnych wtedy motocykli, jak: "jawy", "SHL-ki", "emzetki" postanowiła wspólnie poznawać Polskę. Pod przewodnictwem jedynego wówczas przodownika turystyki motorowej, Kazimierza Szczepańskiego grupa ta założyła w styczniu 1962r. Klub Turystyki Motorowej przy Zarządzie Oddziału PTTK w Radomiu. Początkowo członkowie Klubu zbierali się w sobotnie popołudnia i wyruszali w pobliskie okolice na imprezy turystyczne lub wycieczki krajoznawcze. Z roku na rok zasięg ich wędrówek się rozszerzał. Od pewnego momentu zaczęli uczestniczyć w Międzynarodowych Zlotach Turystów Motorowych. W 1966 r. w wyniku plebiscytu wśród członków, Klub przybrał obowiązującą do dzisiaj nazwę "Wicher". Od 1961 r. członkowie Klubu Turystyki Motorowej "Wicher" czynnie uczestniczą w corocznym Ogólnopolskim Nocnym Rajdzie Świętokrzyskim. Początkowo były to samodzielnie organizowane rajdy samochodowo-motorowe. Od 1975 KTM "Wicher" organizuje przy pieszym Ogólnopolskim Nocnym Rajdzie Świętokrzyskim oddzielną trasę motorową z własnym regulaminem.

 

Studzianki  1971r. -rajd KATYŃ  1989r.
Studzianki 1971 Katyń 1989

 

Zakres prac Klubu powiększył się z chwilą utworzenia nowych województw. Powstała Wojewódzka Komisja Turystyki Motorowej PTTK w Radomiu, w której składzie znaleźli się Przodownicy Turystyki Motorowej, członkowie KTM "Wicher", Tadeusz Kawecki, Janusz Popielarski, Ryszard Deja, Ryszard Kamocki, Konstanty Zacharski. W okresie działalności WKTM rozpoczęto organizowanie nowych motorowych imprez turystycznych: "Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej", "Motorowe Imprezy na Orientację", "Terenowe Imprezy Motorowe". 20 października 2007r. odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 45-lecia działalności Klubu. Wzięli w nim udział członkowie i sympatycy Klubu oraz zaproszeni goście: Andrzej Kosztowniak – Prezydent Miasta Radomia, Zbigniew Biedny – Przewodniczący Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK, Przewodniczący Oddziału PTTK w Radomiu – Grzegorz Łukomski. Klub oraz członkowie Klubu zostali uhonorowani pucharami oraz dyplomami ZG PTTK. Prezydent Miasta wręczył Klubowi okolicznoąciową plakietkę.
W okresie istnienia Klubu, Prezesami byli kolejno: K.Szczepański, J.Groja, R.Deja, K.Zacharski, J.Popielarski, Z.Kondej, A.Jarosz, J.Popiel.

 

Jubileusz  45-lecia  KTM Jubileusz  45-lecia  KTM
Jubileusz 45-lecia KTM Wicher